Деница Сачева

Home > Човек на годината 2012 > Деница Сачева

Мотиви

Правозащитната дейност на Деница Сачева в подкрепа на сирийската общност в България е свързана с това, да защитава публично правото на свобода и демокрация на борещите се за гражданските си права сирийски граждани и, особено, деца, да работи за популяризирането на истинските причини, довели до конфликтите в Сирия, да помага на хора, избягали от гражданската война в страната и да настоява пред властите в България да бъде уреден техният статут и да се поемат конкретни ангажименти, свързани с тях, да помага за организацията на хуманитарни акции и протести.

Номинирана от Надя Хамами от името на асоциация ``Свободна Сирия``

Деница Сачева е кръстница на шест прекрасни ромски деца, като за две от тях помага ежемесечно със средства и грижи. Тя работи в полза на ромите от години. През тази година е дарила лични средства на роми, които искат да учат и да се развиват. Редовно насърчава млади роми да участват в политиката, да кандидатстват за стипендии. Помогна с пари за организацията на събитие в Лесново за ромския празник, по време на което бяха представени възможности за обучение на млади роми. Нейната компания участва в програмата за насърчаване на млади роми за работа в частния сектор и тя осигурява стажове за хора от ромски произход. След случилото се в Катуница активно работи за намаляване на етническото напрежение и помогна за инициативи свързани с представянето в медиите на ромите като хора, които могат да бъдат полезни за обществото, ако бъдат насърчавани да учат и да се развиват. С нейно активно участие беше организирана група за защита на ромите от расистки текстове в медиите, като групата подаде сигнали в Комисията за защита от дискриминация и в прокуратурата.

Номинирана от Милен Миланов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva