„Диалог на тъмно“ и Даниела Димитрова

Home > Човек на годината 2016 > „Диалог на тъмно“ и Даниела Димитрова

Мотиви на номиниращия

Диалог на тъмно е успешен иновативен модел за социално предприемачество, основан от д-р Андреас Хайнеке в Германия. Незрящата българка Даниела Димитрова е водещ обучител в организацията “Диалог на тъмно”, която прави първи крачки в България заедно с екипа на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“. Организацията се стреми да промени обществените нагласи към хората със зрителни увреждания и да превъзмогне отчуждението от обществото, с което те се сблъскват. Това става чрез поставянето на зрящи хора в среда, където ролите се разменят, където те биват водени от незрящи в специално конструирани тъмни стаи.


От април 2015 г. се проведоха няколко успешни културни събития в пълна тъмнина – “Винена дегустация в тъмното”, “Концерт в тъмното” с участието на незрящия ромски музикант и джазмен Нено Илиев (Romaneno Project) и “Поезия в тъмното” с участието на млади български поети. Насърчени от успеха и новите възприятия, които тъмнината стимулира, екипът продължи с организирането на събития. Събитията се водят от специално обучени незрящи в напълно затъмнени помещения. В такава среда ролите се разменят и повечето участници „загубват” едно от основните си сетива – зрението и по този начин стават по-чувствителни към другите, повишава се доверието и намирането на общи допирни точки между участници с различна професионална, възрастова, етническа и т.н. принадлежности.


През 2016 г. „Диалог на тъмно“ организира поредица от срещи, в които представители на различни обществени групи се срещат в условия на пълна тъмнина и дискутират различни теми. Събитията са безплатни и се провеждат в първата си част в пълна тъмнина, а след това завършват с дискусия и диалог на светло. В тази среда ролите на незрящи и зрящи се разменят и, за разлика от живота, незрящите водят зрящите в процеса на взаимно опознаване и диалог. Номинирани от Камелия Христова

daniela-dimitrova

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva