Дими Паница (посмъртно)

Home > Човек на годината 2011 > Дими Паница (посмъртно)

Мотиви

Накратко, защото Дими Паница раздаде последните 20 години от живота си в подкрепа на високи универсални човешки идеали: свобода, съвест, доблест, демокрация, човешки права, права на малцинства, знание, състрадание …

Иначе, по надълго, Димитрий-Иван Евстатиев Паница е роден на 2 ноември 1930 г. в София, която напуска през 1948 г. През 1952 г. започва работа в САЩ в списание Reader`s Digest, на който е заместник главен редактор до 1994 г. Междувременно през 1989 г. -1990 г. се връща в България и оказва огромна помощ за СДС и в-к „Демокрация“; помага и на БСЧИ като наблюдател на изборите през 1990 г.

През 1991 г. основавa фондация “Свободна и демократична България”, която създаде социален комплекс “Св. София”. Направи и български клон на “Джуниър ачийвмънт”, помогна за създаването на дневния младежки център за безработни и бездомни младежи “16 плюс”, както и Института за изследване на близкото минало.

Учреди журналистическите награди “Паница”, наградата за гражданска доблест и Училището за политика (съвместно с НБУ). Подпомагаше и университети – библиотеката в Американския университет в Благоевград носи неговото име.

Посрещна мъжки раковото заболяване. Бори се до край и не спря да движи своите идеи и проекти до края. Почина в Париж, пожела да бъда погребан в София.“

Допълнителна информация:
Димитър Паница е известен със своята филантропска дейност, за което през2010 г. получава награда за най-голям принос към дарителството в България. Обявява се в подкрепа на връщането на българските архиви от Русия. През 2011 г. изпраща отворено писмо до българите в САЩ и Канада с призив да се включат в инициативата 1 февруари да бъде обявен за ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим.

Множеството организации, на които Димитър Паница е създател, продължават работата, започната от него:
• фондация Outward Bound® (създадена през 1999 г.). Организацията провежда многобройни проекти, като за периода ноември 2010 г. – октомври 2011 г. е реализирана работа по проекти “Get Involved” за осигуряване на достъп на хора с увреждания до природата, „Active Youth” за мобилизиране на младежи от различни социални и етнически групи по проекти на фондацията;

• фондация „Свободна и демократична България (създадена през 1999 г.). В периода ноември 2010 г. – октомври 2011 г. фондацията работи по проекта Социален комплекс „Св. София” в помощ на бездомни деца и младежи; програма „Гражданско общество”, Junior Achievement, България и др.;

• училище за политика (създадено пред 2003 г.). Създадено е с цел да развие общност от млади политически и граждански лидери и модерна политическа и гражданска култура в България; развива и проекти по екология, интеграция на малцинствени групи в обществото, мобилизация на младежи за гласуване и др.

Димитър Паница подпомага и дейността на Дневния младежки център „16 плюс“, създаден през 2006 г., чиято цел е да даде възможност за труд и развитие на бездомни младежи. Актуални проекти на Центъра са: „Алтернативи на уличния начин на живот“ (март 2009 г. – март 2012 г.); „Цялостен модел за работа с деца в риск и техните семейства“ (октомври 2010 г.– март 2013 г.).

Дими Паница умира през юли 2011 г.

Номиниран посмъртно от Васил Гарнизов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva