Дияна Видева

Home > Човек на годината 2019 > Дияна Видева
Освен, че от години е активен член на Алианса за защита от насилие, основано на пола, и въпреки че държавата не ратифицира Конвенция 210, през 2019 година Диана направи цяла поредица от полезни действия, които да осигурят превенция, подпомагане и закрила на жертвите на домашно насилие и насилие основано на пола. По нейна инициатива:

бяха създадени обучителни модули с фокус върху сексуалнното насилие (включително насилието над деца) за педагози и социални работници, които намериха приложение в ПУ Паисий Хилендарски и БУ Асен Златаров

в Бургас и Пловдив бяха сформирани регионални съвети за борба със сексуалната насилие и областни стратегии по нейна инициатива

в Пирогов стартира програма за консултативни психологически услуги и регистрация на жертви на домашно насилие

в София, съвместно със СГС стартира програма за консултативни психологически услуги за извършители на домашно насилие (третична превенция)

стартира и в момента тече пилотна фаза на проекти за сексуално образование и ненасилие сред деца и младежи – „Таралежи“ (за деца на възраст до 9 г., по модел на Фондация Луси Фейтфул – Великобритания) и „Глигани и Шарани“(за тийнейджъри, по методология разработена от Диана и екипа на Деметра)Номинация от Алексей Пампоров

Vladislav-Zlatinov_200x200

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2019

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva