Радослав Стоянов и Добромир Добрев

Home > Човек на годината 2010 > Радослав Стоянов и Добромир Добрев

Мотиви

Поради заявената силна гражданска позиция относно защита на правата на сексуалните малцинства. Конкретно – противопоставянето им на чл. 14 от Наредба за обществения ред в община Пазарджик.

Номинирани от Мирослав Издимирски

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva