Доброволците в Проект Бежaнци

Home > Човек на годината 2015 > Доброволците в Проект Бежaнци

Мотиви

Те будят възхищение още от момента,  в който изпратят своята апликационна форма и автобиография за участие в проект Бежанци – готови да дарят време и енергия на онези, които са били принудени да напуснат родината си, решени да споделят уменията си с тях и да осмислят деня им, силно мотивирани да променят света ден след ден. Те са студенти, предагози, архитекти, лекари, предприемачи, юристи, социални работници, финансисти, служители в кол центрове, банкови служители, IT специалисти, преводачи, журналисти, активисти, актьори, спортисти, български и чувдестранни граждани, майки, бащи, братя, сестри, баби, дядовци….

Те са прекрасните човешки същества, които отделят всяка седмица по няколко часа, за да проведат своите занимания в един от трите бежанските центрове в София: разпределени в малки екипи преподават български, английски, изкуство, музика, спорт, готварство и компютърни технологии. Те са ентусиастите, които измислят нови и нови инициативи и правят проект Бежанци пъстър, смислен и самозадвижващ се. Може да ги срещнете в Овча купел, Военна рампа, Враждебна, по време на някоя екскурзия с деца и възрастни от центровете, в някоя от работните групи към проекта или в моментите, когато заедно подготвят заниманията си за следващата седмица.

Номинацията е за всеки един от тези двеста доброволеца, които през 2014 г. и 2015 г. доказаха, че организираните ежедневни дейности в центровете  за лица, търсещи закрила, са възможни и в рамките на ограничени бюджети; че тези дейности спомагат за повишаването на достъпа до образование и постигането на по-добри условия на живот на настанените в центровете; че нашето общество е адекватно и изключително способно; че гражданското общество и институциите могат да работят заедно и че всеки може да подаде ръка и да предложи топло посрещане на нуждаещия се.

Номинирани от Кaтеринa Стояновa

Доброволците в Проект Бежaнци

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva