Донка Панайотова

Home > Човек на годината 2009 > Донка Панайотова

Мотиви

Донка Панайотова ръководи Сдружение „Организация Дром“ в гр. Видин и проекта за училищна десегрегация на децата роми. В целия свят знаят за „Видинския модел“ на десегрегация, който сам по себе си е правозащитен проект. Донка Панайотова вече повече от 15 години отстоява правата на ромите от гр. Видин и Видинския регион и съм сигурен, и вярвам, че тя е достойният човек за наградата „Човек на годината“.Номинирана от Асен Митков
Донка Панайотова е личност, която може да се нарече революционер в борбата за човешки права. Тя е първият водач в България в борбата с дискриминацията на етническа основа. Преди десет години тя бе водач на Пилотния проект за десегрегация на ромското образование в България. Добрият пример, даден от нея и организацията, чийто председател е тя, бе последван от редица други градове в България, а също и от десетки страни от Централна и Източна Европа. След повече от десет години безспирна борба с местни и национални институции за отстояване правата на ромите тя е достойният кандидат за наградата „Човек на годината“.Номинирана и от Радослав Кузманов
Донка Панайотова защитава правото на достъп до качествено образование на всички деца и ученици от ромски произход повече от десет години. Моделът „Донка Панайотова“ на достъп до това право вече има последователи както в България, така и в Централна и Югоизточна Европа. Тя е сърцат човек и новаторка в работата си.Номинирана и от Петър Борисов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva