доц. Константа Тимчева

Home > Човек на годината 2011 > доц. Константа Тимчева

Мотиви

Защото защитава правото на живот на своите онкоболни пациенти и достъпа им до модерно лечение. Защото в името на пациентите си се изправя и срещу държавната политика.

Допълнителна информация:
Доц. Тимчева води битка с Министерството на здравеопазването за навременно отпускане на лекарства за онкоболните. Има внимателно лично отношение към своите пациенти и отстоява техните човешки права.

Доц. Константа Тимчева завършва медицина в София и след това защитава дисертация в Санкт-Петербург. От 2001 година ръководи Клиниката по химиотерапия в София. Обявена е за лекар на 2010 г., носител е на специалната награда на пациентите с онкологични заболявания и е била номинирана за човек на годината през 2010.

През 2011 г. доц. Тимчева се обявява против узаконяването на евтаназията и смята, че преди да бъде приет подобен закон следва да бъдат подобрени поддържащите грижи за терминално болни пациенти (http://republika.bg/index.php?id=35550). Бори се за справедливо и недискриминационно разпределение на животоподдържащи препарати сред онкоболните пациенти и за това те да имат достъп до най-съвременните методи на лечение. Твърди, че всеки пациент има право съм да избере дали и как да се лекува, като ролята на лекаря е да му разясни наличните алтернативи.Номинирана от Анелия Христова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva