Джил и Сейди Класби

Home > Човек на годината 2015 > Джил и Сейди Класби

Мотиви

През ноември 2014 г. две доброволки от Англия – Джил и Сейди Класби създават училище за децата бежанци в лагера в Харманли със собствени средства.

На ден през класната им стая преминават по над 300 деца, които поне за няколко часа успяват да забравят ужасите на войната, от която бягат. Джил и Сейди им преподават английски и математика, играят с тях и им помагат да превъзмогнат травмата, от която всички те страдат, както и да се интегрират по-лесно в европейското общество и образователна система.

Тази доброволна инициатива е единственото училище, с което тези деца разполагат, тъй като самият лагер не предлага подобна услуга. Организират и успешни кампании за набиране на финансиране за училището.

Работата на Джил и Сейди е изключително важна, тъй като след приемането на Националната стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила 2014 – 2020 продължава да липсва план за нейното изпълнение.

Номинирани от Радостина Георгиева

jill-sadie-clasby

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva