Българско затворническо сдружение за реабилитация

Home > Човек на годината 2015 > Българско затворническо сдружение за реабилитация

Мотиви

Българско затворническо сдружение за реабилитация (БЗСР) защитава пряко правата на осъдените на лишаване от свобода в България. Работата на организацията, изразяваща се в усилени и последователни опити за въвеждане на реформа в съдебната система на България, води до цялостно подобряване на ситуацията със зачитането на правата и свободите на българските граждани. БЗСР е единствената по рода си неправителствена организация, чиято главна цел е да съгласува нормите и стандартите, прилагани в българските затвори, с тези, предписани от международното право за защита на човешките права. Освен това, организацията се стреми да дава гласност на отдавна документираната системна корупция в българските затвори и да се бори срещу незачитането на правата на лишените от свобода от страна на официалните органи и служителите в затворите.

Основните заслуги на организацията за периода от ноември 2014-та до октомври 2015-та година включват:

– Издействане на пряко представителство на затворническото общество в  работната група към Министерството на правосъдието, занимаваща се с реформа на пенитенциарната система.

– Разработване на предложение, свързано с нуждата от по-ясни и прозрачни критерии за условно освобождаване.

– Защита на незаконно задържаните лица, търсещи закрила чрез процесуално представителство и предоставяне на правна помощ, водеща до тяхното последващо освобождаване.

– Защита на затворници, предимно в Софийския централен затвор, срещу които са били извършени нарушения на основните човешки права от охраната на затвора и други органи.

– Докладване на нарушения на човешки правата пред съответните органи и организации като Български хелзинкски комитет и Комитета за предотвратяване на изтезанията.

– Превръщане в модел за подражание за други затворници, като ги учи как успешно да се борят за правата си.

– Подготвяне на молби и жалби от името на необразовани затворници.

БЗСР е единствената законно регистрирана организация на затворници, изтърпяващи ефективни наказания лишаване от свобода в България.

Първоначалната номинация беше направена от Каролайн Стейпълс и беше за Джок Полфрийман в рамките на работата му на Българското затворническо сдружение за реабилитация. БХК взе решение да премахне номинацията на Джок Полфрийман и да остави информация само за организацията. Можете да прочетете становището относно това решение тук.

BPA

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva