Pravatami.bg и Георги Държанлиев

Home > Човек на годината 2015 > Pravatami.bg и Георги Държанлиев

Мотиви

Pravatami.bg е социален проект с високо обществено значение. Вече повече от 3 години екипът на pravatami.bg разкодира законите на разбираем език за хората без юридическо образование, така че всеки един от нас да научава правата си с три клика на мишката.

Днес на сайта pravatami.bg има разписани повече от 380 статии, които представят правата на хората в различни житейски ситуации, като например „Правата ми при проверка от пътна полиция“, „Правата ми като потребител на онлайн стоки“, „Правата ми като служител“, „Как да се регистрирам в Бюрото по труда“ и много други.

Благодарение на усилията на екипа на pravatami.bg, този сайт се е превърнал в място на висока правна култура, благодарение на което всеки знае правата и задълженията си.

Сайтът се посещава средно от 5000 души на ден и беше награден от Президента на Република България с наградата „Джон Атанасов“ като проект с висок обществен принос.Има и мобилно приложение, благодарение на което всеки човек може чрез мобилния си телефон на място да проверява какви права има в конкретна ситуация.

Номинирани от Диана Найденова

Георги е създателят на „pravatami.bg: разкодираните закони“ (социален проект, който в кратки статии представя правата на гражданите, избягвайки сложните юридически формулировки и термини) и освен ръководител на много други значими проекти, той най-вече е човек с кауза и мисия. И неговата мисия, която той силно проектира в работата си, е: повишаване правната култура на обществото, защото когато познаваме правата си и знаем как да ги отстояваме, тогава се превръщаме в истински силна нация.

Той е също основател и на „dogovor.at: знам какво подписвам“ – общественозначим проект, който представя на читателите си правата им при подписване на договори при общи условия и „разкодира“ правата и задълженията им в отношенията им с големите корпорации в България. Основоположник е и на образователната игра: „R.O. [Rights and Obligations]“, която цели да разкрие магията и красотата на правото пред хората без юридическо образование.

Георги беше отличен като един от най-изявените млади личности в България с наградата TOYP от JCI Bulgaria в категорията Бизнес, икономика и/или предприемачество. Беше награден от Президента на Република България с отличието „Джон Атанасов“ за проекти с голям обществен принос. И не на последно място беше определен от Дарик Радио в едноименния конкурс като един от „40 до 40“. Георги е социален предприемач, води лекции на различни бизнес тематики напълно безвъзмездно и споделя придобития опит и знания с радост. Той е отличен лидер и истински добър човек. Неговияте екипи го следват безрезервно и с пълна вяра. Георги е не само човек на годината, а човекът на бъдещето.Номинирани от Вяра Молева

pravatami

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva