Електронна граница

Home > Човек на годината 2010 > Електронна граница

Мотиви

Искам да ви благодаря за това, че отново давате възможност на общността да номинира героите на нашия ден. Точно за това аз искам да си направя отвод, като искам да номинирам вместо мен, организацията, която през всичките тези години направи възможни всички победи в борбата за цифровите ни права, а именно „Електронна граница“.

Макар и аз да съм основателят й, със сигурност не съм човека, който върши цялата работа, а сме много, над 3000 души, които почти всеки ден правят нещо за защита на цифровите права на всеки един от нас в България.

Номинирани от Богомил Шопов

Защото тази организация поне си мисли, че прави нещо, за да защити човешките права в цифровия свят.

Номинирани и от Иван Найденов

Тази организация се бори за цифрови права на Интернет потребителите в България от доста време – нещо, което малко хора у нас правят или разбират.

Номинирани и от Силвина Фурнаджиева

Актуална подкрепа на човешките права в България!

Номинирани и от Лила

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva