Електронна страница в помощ на хората с увреждания

Home > Човек на годината 2015 > Електронна страница в помощ на хората с увреждания

Мотиви

Номинирам редакционния екип на „Електронна страница в помощ на хората с увреждания“ заради ежедневните му усилия в информирането и в предоставянето на платформа за изява на хората с увреждания, а така също и в огласяването на проблемите, пред които хората в неравностойно положение са поставени.

Освен че предоставя важна и актуална информация, сайтът е място, което предоставя подкрепа и създава общност. Екипът му стартира и участва в множество инициативи, насочени към защита правата на хората с увреждания и подобряване на условията за тях в България.

Номинирани от Стефан Динчев

^7CB8A992D705334F904449AAD330ADF12B8EEA4FD30463FD81^pimgpsh_fullsize_distr

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva