Елисавета Котова

Home > Човек на годината 2016 > Елисавета Котова

Мотиви на номиниращия

Елисавета Котова е активист за правата на децата и младите хора с диабет. Председател е на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет (НАДМХД) повече от десет години и е в основата на диабетното движение у нас. Асоциацията работи за промяна на критериите и стандартите, касаещи живота на диабетиците, за да живеят хората с диабет без усложнения. Елисавета прави всичко това, за да бъдат повече хората, които знаят достатъчно за диабета. За да бъдат все по-малко хората с прекалено късно поставена диагноза диабет. За да спрат да се страхуват родителите да казват на околните, че децата им имат диабет и така животът на децата да е извън опасност. За да имат децата с диабет щастливо детство, за да бъдат защитени правата им, за да бъдат младежите с диабет спокойни за своето бъдеще. За да се подобри отношението и нагласите към хората с диабет. За да бъдат институциите по-отговорни към здравето и живота на всички диабетици.

През 2016 г. НАДМХД внесе в парламента петиция за повишаване броя на реимбурсираните тест ленти за самоконтрол на кръвната захар с над 5 хиляди подписа. Това е битка за качествена профилактика, защото само с достатъчно тест ленти пациентите имат шанс да живеят без усложнения.

Друга битка е към своя финал пак благодарение на НАДМХД – децата с диабет да могат спокойно да посещанат детските градини, като бъдат наблюдавани от лекари и медицински сестри. Медицинският персонал да може да мери кръвна захар, а не да определя децата с диабет като „проблемни“ деца и да отказва всякакви медицински манипулации.

Допълнителна информация:

Елисавета е в основата на диабетното движение у нас. Участва в застъпнически кампании за правото на равен достъп до образование, до качествено лечение, професионална подготовка, социална рехабилитация, културни и спортни занимания. Провежда непрекъснато скрининги и обучения из цяла България.Номинирана от Мариана Александрова

elisaveta-kotova

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva