Евгения Пеева

Home > Човек на годината 2011 > Евгения Пеева

Мотиви

Евгения работи от повече от 4 години по проблемите на децата в България – първоначално като основател на фондация „Стъпка за България“, която целогодишно обучава деца от домовете за деца без родителски грижи на важни умения. Фондацията работи с домове в серия градове из цяла България като София, Варна, Габрово, Берковица. Дори и когато Евгения работеше много натоварваща работа в Белгия, продължаваше усилено да организира и развива дейността на „Стъпка за България” и често да се връща в София въпреки заетостта си. Днес тя е начело на „Заедно в час“ – организация, която има за цел да въведе така нужните мотивирани учители обратно в образованието и която благодарение на нея започва с много силен старт и вече е изпратила редица добре образовани и мотивирани млади специалисти в училища, където има силна нужда от отдадени учители.

Допълнителна информация:
По време на студентските си години Евгения Пеева учредява Фондация „Стъпка за България”, която осигурява обучения по умения за самостоятелен живот и професионална подготовка на деца от домове за деца, лишени от родителски грижи. Нейните усилия привличат финансиране и многобройни доброволци към програми за обучение на фондацията по време на четирите години от съществуването й.

От 2007 г. насам, програмите на „Стъпка за България”, са допринесли за развитието на над 150 деца, лишени от родителски грижи, с участието на над 80 доброволци от различни държави.

Към момента Евгения Пеева е изпълнителна директорка на НПО „Заедно в час”, която привлича и подбира изявени млади хора от разнородни области, които имат подходящи нагласа и характеристики да станат учители с модерно мислене, с новаторска визия за образователен процес, адекватен на потребностите на съвременното дете и на обществото. Този подход работи успешно вече в 14 държави на пет континента, като се прилага от организации партньори в световната мрежа Teach For All. Организацията осигурява обучение на кандидат-учителите и работни места като учители за период от две години в училища, които работят с ученици от социално и икономически затруднени общности. Тези училища са партньори на „Заедно в час” и очакват обучените от организацията учители.

Целта на организацията е в България да има преподаватели, които да осигуряват адекватно и достъпно образование за всички хора, в това число за учениците, застрашени от отпадане от образователната система, както и да вдигне престижа на учителската професия. През есента на 2011 г. 21 обучени учители започват работа в 12 училища в цялата страна.

Номинирана от Нора Георгиева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva