Феминистка разходка

Home > Човек на годината 2015 > Феминистка разходка

Мотиви

„Феминистка разходка“ е обиколка на София, но не само за туристи, а и за местни. Разходката предлага нов поглед към познатите улици, сгради и площади, като поставя в центъра на разказа жените на София и борбата за права на жените в българското общество. Това са жени, за които историята рядко говори или изцяло мълчи – арх. Винарова, създала проекта за сградата, в която днес се помещава Столична библиотека; Анна Карима, писателка и публицистка, борила се за допускането на жени до следване на висше образование; Цветана Събева-Рашева, част от ръководството на Българския зъболекарски съюз; Екатерина Каравелова, основателка на Българския женски съюз и една от създателките на Комитет за защита на евреите.

Номинирам „Феминистка разходка“ за това, че обръща внимание върху половите неравенства в историческа и съвременна перспектива: в областта на образованието, професионалните, политическите, социалните и културни права на жените. Разходката и съпътстващата я беседа повишава чувствителността на участниците към неравенствата, основани върху пола. Номинирам разходката и организаторите ѝ и затова, че смело слагат на дневен ред думата „феминизъм“ и предлагат чудесна илюстрация на същността на феминизма – равноправие на половете и признаване на ролята на жените във всички сфери на обществения живот – в медицината, науката, образованието, изкуството и т.н., както и по-специфично на ролята на жени от маргинализирани групи, например етнически малцинства и бежанци.

„Феминистка разходка“ минава за първи път по софийските улици на 8-ми март 2015 г. освен всичко, като напомняне, че датата-празник всъщност отбелязва борбите за равноправие на половете. Планираните едва няколко разходки впоследствие стават много повече, очакването е да продължат и през есента/зимата на 2015 г.

Организирана е от Българска асоциация на университетските жени, Стана Илиев, от доброволки от магистърска програма по история на жените и взаимоотношенията между половете (МАТИЛДА) към Философски факултет на Софийския университет и Фондация „Ресурсен център Билитис“.

Номинирани от Ния Кирякова

Феминистка разходка

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva