Фондация „Глас“

Home > Човек на годината 2015 > Фондация „Глас“

Мотиви

Фондация „Глас“ или GLAS (Gays and Lesbians Accepted in Society – гей мъже и лесбийки приети в обществото) има за цел да работи за положителното обществено представяне на ЛГБТ общността, да предоставя покрепа на родители на гей деца и да работи с ЛГБТ деца в училище.

През май 2015 г. фондацията стартира кампания срещу престъпления от омраза, предизвикани от хомофобски подбуди, която има за цел да засили обществената нетърпимост спрямо подобни прояви на насилие, както и да предизвика новото Народно събрание да включи сексуалната ориентация и полова идентичност във всички членове на Наказателния кодекс, засягащи престъпленията от омраза. Заедно с кампанията беше създадена и платформата We Are Tolerant, която оказва помощ на жертвите на хомофобски престъпления в България. На сайта всеки пострадал може да докладва случилото се и така да подпомогне събирането на информация по темата и разрешаването на проблема.

Фондацията също търси нови и иновативни методи, за да промени недокладването на престъпления от омраза, затова през септември организираха кръгла маса, посветена на опита на холандската мрежа „Roze in Blauw“ в борбата с хомофобски престъпления от омраза. На събитето участваха двама полицаи от организацията, която функционира като отделно звено към полицейските служби в Амстердам, работещо по случаи, свързани с ЛГБТ общността, които после се срещнаха с български колеги, за да обменят опит по подобни случаи.

Номинирана от Станимир Илиев

glas foundation

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva