Фондация „Инициатива за здраве“

Home > Човек на годината 2015 > Фондация „Инициатива за здраве“

Мотиви

„Инициатива за здраве“ е фондация, посветена на утвърждаването на адекватни подходи за намаляване на вредите от употребата на наркотици в България и за превенция на ХИВ. Екипът на фондацията неуморно помага на една от най-уязвимите групи, като по този начин опазва както тяхното здраве, така и това на цялото общество. На терен фондацията осигурява комплекти за безопасно инжектиране, презервативи и изследвания и помага на хора, живеещи с ХИВ и други инфекции, по-лесно да достигнат до здравни и социални услуги. Едновременно с това се бори за промяна на законодателството в областта на наркотиците и за създаване на адекватни политики, основаващи се на доказани механизми.

През 2015 г. „Инициатива за здраве“ участва в процеса за изграждането на стратегия, с която България да запази резултатите от дългогодишната работа на много организации и екипи по превенция на ХИВ и след изтеглянето на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от началото на 2016 г.

Фондацията започна и една важна инициатива за създаване на стая за безопасно инжектиране на наркотици – доказано ефективен механизъм за намаляване на вредите от инжекционната употреба на наркотици и за предоставяне на информация на хората, употребяващи наркотици.

Номинирана от Савина Стоицова

Допълнителна информация:

Фондация „Инициатива за здраве” стана вторият подгласник в наградите „Човек на годината“ през 2014 г. и бе отличена от журито заради иновативните програми, които прилага и утвърждава с цел намаляване на вредите, специфични при употребяващите наркотици.

fondatsiya-initsiativa-za-zdrave-500x500

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласуване за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva