Фондация „Инициатива за здраве“

Home > Човек на годината 2011 > Фондация „Инициатива за здраве“

Мотиви

Номинирам фондация ”Инициатива за здраве” за това, че през изминалите 14 години се бори за подобряване на здравното и социално функциониране и намаляване на стигмата към зависимите към психоактивни вещества, проституиращи и роми. Независимо от множеството трудности, с които непрекъснато се сблъсква, само за последната година екипът на фондацията е съдействал на 4000 свои клиенти да повишат социалния и здравния си статус. 1300 човека са получили безплатно консултиране и кръвно тестуване за хепатит В, хепатит С, сифилис и ХИВ. Десетки хора са имали достъп до здравно обучение, а 47 човека, които са заразени с вируса на СПИН са подпомогнати да преодолеят социалната изолация и да бъдат включени в терапия, даваща им шанс за по-дълъг и пълноценен живот.

Успоредно с това, от 4 години екипът провежда здравни обучения в местата за лишаване от свобода. Там са обучени над 300 човека, които са получили информация, осигуряваща им шанс за подобряване на качеството им на живот.

Във връзка с множеството трудности, с които екипът на фондацията се сблъсква в ежедневната си дейност, през месец юни беше организирана кръгла маса, на която бяха представени водещи световни политики, доказващи нуждата от промяна на българската политическа визия относно хората, употребяващи наркотици. Тази инициатива ще бъде продължена в рамките на проект „Зона Политика”, чрез който ще се изработи платформа за въздействие за промяна на наркополитиката в България и намаляване на стигмата към употребяващите наркотици.

Смятам, че е време обществото да разпознае хората, употребяващи наркотици, като пълноправни граждани на България и вярвам, че дейността на фондация „Инициатива за здраве” подпомага разбирането на техните проблеми, намаляването на стигмата и маргинализацията им.

Допълнителна информация:
ФИЗ е регистрирана в края на 1997 г. от група професионалисти в областта на наркоманиите. През 1999 г. тя започва да реализира в София първата в България програма за обмен на игли и спринцовки сред инжекционно употребяващи наркотици, която има за цел превенция на ХИВ/СПИН и използва метода аутрич – работа директно в общността, извън институции, в естествената среда на хората, употребяващи наркотици.

Сред настоящите проекти на ФИЗ са:
Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН сред употребяващите наркотици;
превенция и контрол на ХИВ/ СПИН в ромската общност;
ограничаване на разпространението на туберкулоза сред лицата, употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, бежанци и лица, търсещи убежище;
подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност;
здравно образование сред зависими от наркотици в Софийския затвор;
проект „Поеми дъх“, който включва обучение по проблемите на туберкулозата за роми.

През май 2011 г. ФИЗ стартира кампания срещу употреба на стимуланти в увеселителните заведения в София.

През ноември 2010 г. ФИЗ организира международна конференция в София на тема „Нови медии, нови наркотици, нови зависимости“ като заключително събитие по проект „Пристрастени към живота – международна информационна кампания за превенция и намаляване рисковете свързани с употребата на амфетамини”.

Номинирана от Юлия Георгиева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva