Фондация „Куиър България“

Home > Човек на годината 2010 > Фондация „Куиър България“

Мотиви

Фондация „Куиър България” е независима организация в обществена полза, която работи за защита на правата на ЛГБТ /лесбийки, гей , бисексуални, транссексуални / и премахване на всички съществуващи форми на дискриминация на основа сексуалност и сексуална ориентация. Създадена е от група съмишленици през 2004 година в гр. София. Фондация „Куиър България“ е партньор на програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ към Министерството на здравеопазването, като партньорството й се състои с намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъже, които правят секс с мъже (MСM) , чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

Номинирана от Георги Давидов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva