Фондация „Нашите недоносени деца”

Home > Човек на годината 2013 > Фондация „Нашите недоносени деца”

Мотиви

Номинирам Фондация „Нашите недоносени деца” за наградата „Човек на годината” 2013 г. Фондацията подкрепя недоносените бебета в България и техните семейства по различни, но еднакво важни начини.

На първо място, фондацията събира и разпространява информация относно лечение, рехабилитация, възможности за психологическа подкрепа. Огранизира се и обмен на опит с чуждестранни организации със сходна мисия, често гостуват специалисти от чужбина.

Второ, освен източник на ценна информация, фондацията създава общност на семействата на недоносени деца. Организират се редовна конференция за тези семейства, на които те намират подкрепа и място за споделяне. Освен психологическа и морална подкрепа, общността често съдейства и материално на семейства в трудност.

На конференциите са се обсъждали и план за действие, свързан с майчиното здравеопазване и грижите за новородените, мерки за конструктивно подобряване на грижата за майки на недоносени бебета и самите бебета, както и мерки за превенция и ранно диагностициране на медицински проблеми.

Трето, фондацията дава гласност на проблема „недоносено дете” сред обществото – чрез сайта си, чрез информационни кампании и чрез регулярните събития, които провежда като благотворителни търгове, базари, диспути, отворени за обществото, както и създаването и разпространението на календар.

Не на последно място по важност, чрез много от събията фондацията набира средства, чрез които дарява апаратура на АГ клиники и финансира групи за емоционална подкрепа и взаиопомощ между майките и бащите на недоносени деца. Повече информация за даренията, направени от фондацията и дейността й има публикувана на сайта.

Страница на Фондация „Нашите недоносени деца”: www.premature-bg.comНоминирана от Женя Иванова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva