Фондация „Общество.бг“

Home > Човек на годината 2015 > Фондация „Общество.бг“

Мотиви

Общество.бг“ са се посветили на това, да помагат на гражданите да общуват лесно и удобно с държавата чрез средствата на дигиталния свят. От няколко години ентусиастите от фондация „Общество.бг“ работят активно за модернизиране на е-управлението в институциите, развиват успешно „civic hacking“ движението в България и работят по различни проекти за достъп до обществена информация, подаване на сигнали, и други.

Номинацията е за създадения от тях национален портал за отворени данни, който дава удобен и автоматизиран достъп на журналисти, граждани и бизнеси до информация за дейността на институциите и по този начин им позволява да я анализират. Порталът помага за повишаване на прозрачността в управлението и предоставя отлична платформа за последващо създаване на приложения, които да развиват допълнително възможностите на гражданското общество.

Друга тяхна успешна инициатива от последната година беше кампанията за отворен код в е-управлението, която се прие положително от правителството и залегна в правилата за обществени поръчки и европроекти за софтуер, поръчван от държавата. Кампанията цели повишаване на прозрачността, увеличаване на качеството на услугите и засилване на гражданския контрол.

Фондация „Общество.бг“ е номинирана за наградата „Човек на годината“ през 2014 г.

Номинирана Вероника Орбецова

obshtestvo-386x386

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva