Фондация „Очи на четири лапи“

Home > Човек на годината 2013 > Фондация „Очи на четири лапи“

Мотиви

Фондация „Очи на четири лапи” е правозащитна организация, която брани правата на незрящите хора у нас. Към нея е изградено единственото у нас училище за кучета водачи на хора с увредено зрение. Организацията инициира кампанията „Отвори очи”, която цели да улесни достъпна на незрящите и техните четириноги помощници до различни държавни институции и редица обществени места – хотели, ресторанти, банки и др.

В разрез със Закона за интеграция на хората с увреждания, у нас все още на много места се отказва достъп на незрящите и техните кучета водачи. Екипът на „Очи на четири лапи” дава гласност на проблемите на хората с увреждания, защитава правата им и подобрява качеството им на живот, като им дава възможност да се чувстват по-сигурни и независими в обкръжаващата ги среда, като им предоставя обучени кучета водачи.

Сайтът на фондация „Очи на четири лапи“ е: www.e4p-bg.com 

Номинирана от Десислава Пътева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva