Фондация „Очи на четири лапи“

Home > Човек на годината 2011 > Фондация „Очи на четири лапи“

Мотиви

Миналата година фондация „Очи на четири лапи“ стартира кампанията „Отвори очи!” с цел да подпомогне хората с увредено зрение, тъй като на много места, включително в градския транспорт, все още не се допускат незрящи с кучета-водачи, въпреки Закона за интеграция на хората с увреждания. Инициативата набра популярност сред редица малки бизнеси, банки, ресторанти и други из цялата страна. Kампанията, която продължава да тече, успя да повиши информираността на обществото за съществуването на този проблем.

Допълнителна информация:
Фондация „Очи на четири лапи” е неправителствена организация в обществена полза, чиято цел е обучението на кучета водачи на слепи и обучение на слепите хора за работа и живот с тях. До момента са обучили 36 български слепи граждани, на които са предоставили безвъзмездно дипломирани кучета водачи.

Други дейности през 2011 г.:
През 2011 г. училището за кучета водачи на слепи към фондацията става партньор по проект на програма Леонардо да Винчи. Целта на проекта е изработване на препоръчителни европейски стандарти за обучение на инструктори на кучета водачи, обучение на кучета водачи и стандарти за достъп на кучета водачи.

През април 2011 г. фондацията подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за реализацията на проект „Устойчиво функциониране на център за социална рехабилитация и реинтеграция на възрастни хора със сетивни и двигателни увреждани с помощта на служебни кучета”.

Номинирана от Савина Стоицова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva