Фондация „Остров Белене“

Home > Човек на годината 2019 > Фондация „Остров Белене“
Хиляди погубени човешки животи, безброй страдания, разбити човешки съдби. Места като концлагера “Белене” са тъмни петна от нашата история, за които трябва да се знае и да се помни.

С тази мисия на 26 април 2014 година, точно 65 години след откриването на концентрационният лагер в Белене, е основан “Комитет За Остров Белене” – независима гражданска структура с идеална цел, без икономически и политически интереси, който в началото на 2016 година се трансформира във фондация “Остров Белене”. Основните задачи на фондацията са да събира и архивира исторически свидетелства от лагерите за принудителен труд и концлагерите, функционирали на територията на България в периода 1940 – 1990 год. Фондацията набира средства за създаването на парк-мемориал на Втори обект на концлагера Белене, който се намира на остров “Персин” – най – големият лагер за политически опасни за комунистическата власт лица, създаден от БКП през 1949 година, както и на музей-мемориал на жертвите на тоталитаризмите в гр. Белене. 

През 2019 г. Фондация „Остров Белене“ представи идейният проект за мемориалния комплекс на остров Персин, който предвижда възстановка на концентрационния лагер във вида му от 50-те години на миналия век. Фондацията издаде брошура с подробни разкази и снимки за проекта и съпътстващите културно-исторически обекти в Белене и показа архивни кадри, възстановки и свидетелства в изложбата “Свидетели: Памет за концлагера „Белене“.

Фондация "Остров белене"

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva