Фондация „Програма достъп до информация“

Home > Човек на годината 2011 > Фондация „Програма достъп до информация“

Мотиви

Бих искала да номинирам Програма достъп до информация (ПДИ) за наградата „Човек на годината“, поради това, че и през изминалите дванадесет месеца от Програмата не изневериха на себе си, продължавайки упорито с борбата за повече прозрачност и лекота в достъпа до информация в България. И през 2011 г. ПДИ продължи да оказва правна помощ, като разгледа стотици случаи, свързани с ограничаване на достъпа до информация.
Примерите, които доказват стремежа на ПДИ към налагане на една работеща демокрация в България, са десетки. Може би най-същественото беше включването им в тазгодишната кампания на Български хелзинкски комитет за достъп на медиите и общността до домовете за деца с увреждания. Хората от ПДИ защитиха позицията, че по закон директорите на домовете следва да предоставят достъп до цялата информация, която се създава или съхранява при тях, като същевременно предоставят достъп и до самите помещения на дома лично и без да искат съгласието на други органи. Някои от другите кампании и каузи, в които ПДИ активно участва, са свързани с използването на специални разузнавателни средства и срещу директния достъп до трафични данни, нормативната уредба, свързана със „служебната тайна“, защитата на публичността на търговския регистър и др.Номинирана от Вяра Савова

Допълнителна информация:
ПДИ е създадена през 1996 г. с цел подпомагане на упражняването на правото на информация, насърчаване търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация и работа в посока прозрачност на институциите на централната и местната власт.

Дългосрочните цели на ПДИ включват:

  • Застъпничество за по-добро законодателство в областта на правото на достъп до информация и неговите ограничения.
  • Наблюдение на практиките на предоставяне на информация.
  • Предоставяне на правна помощ в случаите на търсене на информация, в случаите на отказ за предоставяне на информация, включително и представителство в съда.
  • Разяснителни кампании и обучения по правото на достъп до информация.
  • Участие в публичния дебат по въпросите на достъпа до информация и на свободата на изразяване.
  • Сътрудничество на национално, регионално и международно ниво.

Конкретни постижения за периода ноември 2010 г. – октомври 2011 г.:

  • На 19 април 2011 г. Европейският съд по правата а човека (ЕСПЧ) публикува прецедентно решение по делото Касабова с/у България, касаещо осъдително решение за клевета срещу журналистката Катя Касабова, като според ЕСПЧ държавата е нарушила изискването намесата в свободата на изразяване да бъде „необходима в демократичното общество”. Защитата на г-жа Касабова е осъществена от правния екип на ПДИ.
  • Спечелено дело пред 5-членен състав на Върховния административен съд, който задължава министъра на вътрешните работи да се произнесе по искане на за предоставяне на информация.
  • Проведени са редица информационни срещи по градове като част от проекта „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация“.
  • Осъществява проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението“, целящ повишаване на активната прозрачност и отчетност на обществените институции, като ПДИ осъществява мониторинг на активното публикуване на информация онлайн и анализира състоянието на публичните регистри в България.

Анотации на дела на ПДИ вижте тук.

Годишният отчет на ПДИ за 2010 г. е достъпен тук.

Докладът на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2010 г. е достъпен тук.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva