Фондация „Светът на Мария”

Home > Човек на годината 2013 > Фондация „Светът на Мария”

Мотиви

Бих искал да номинирам Фондация „Светът на Мария” за Човек на годината 2013. Екипът на фондацията работи с хора с интелектуални затруднения. Сред настоящите проекти на фондацията са проектът, насочен към повишаване на осведомеността и създаване на диалог между хора с интелектуални затруднения и други граждани „Да живеем заедно”, Дневният център за обучение в трудови умения и Защитеното кафене, даващо възможност за труд на тези хора.

Дейността на екипа на фондацията и хората с интелектуални затруднения, които работят с нея е правозащитна по следните причини. Чрез информационни кампании и чрез отношението към хората със затруднения като към пълноправни участници в дискусията за собствената им интеграция, те допринасят към отхвърлянето на стигмата на обществото към хората с интелектуални затруднения. Също така, чрез практическите обучения в умения за живот и труд, фондацията спомага хората със затруднения да се чувстват полезни и част от обществото и така да имат здраво самочувствие.

Страницата на Фондация „Светът на Мария”: www.mariasworld.org

Проектът „Да живеем заедно”

Дневен център за обучение в трудови умения на хора с интелектуални затруднения

Защитено кафенеНоминирана от Диляна Ангелова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva