Франк Абас

Мотиви

39-годишният германец Франк Абас от 7 години живее в центъра на ромската част на Владиславово – Варна. Преди да дойде в България е работил с роми емигранти от България и Косово.

Неправителствената организация, с която работи Франк Абас, фондация “Паисий Хилендарски”, е клон на международната Light in the darkness (Светлина в Мрака, СВМ). Тя работи в помощ на деца и младежи от ромски произход, хора с увреждания и “всеки, който има нужда от помощ”. За последните две години г-н Абас, с помощта на 30 доброволци, е успял да запише около 90 ромски деца на училище.

Допълнителна информация:
На 13 септември 2011 г.Франк Абас, придружен от деца, желаещи да учат и няколко майки, пристигат в Първо основно училище „Алеко Константинов“ във Владиславово, за да подадат заявленията на 11 родители, които искат да запишат децата си в училището. След лек конфликт с охраната на училището и застъпване пред директорката от страна на г-н Абас, три деца са приети в Първо ОУ, други пет ще учат в друго училище.

Фондацията и Франк Абас осигуряват превоз за учениците до училищата, в които учат (записаните с помощта на Абас ученици са около 80).

Г-н Абас и организацията, в която работи се противопоставят на изискването за носене на училищни униформи, като условие за посещаване на училище, тъй като по този начин децата от бедни семейства изпадат от образователната система. В своя сайт фондацията информира за този проблем и заявява, че е готова да противодейства при наличие на изключени ученици заради липса на униформа.Номинирани от Станка Райчева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva