Геновева Тишева (оттеглена номинация)

Home > Човек на годината 2015 > Геновева Тишева (оттеглена номинация)

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Мотиви

Геновева Тишева е един от водещите български специалисти, с над 20-годишен опит в областта на джендър законодателството и услугите за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола. Тя е основател през 1998 г. на една от най-активните граждански организации в тази област – фондация „Български център за джендър изследвания” (БЦДИ). Също така е и съосновател и председател на единствената мрежа от НПО в сферата на превенция и защита от домашно и джендър насилие у нас – Алианс за защита от насилие, основано на пола. Тишева е сред инициаторите на Закон за защита от домашно насилие, приет през 2005 г., активен участник и създател на експертна извънпарламентарна работна група за изработване на текста на Закона. Тишева е основател на първия и единствен по рода си в Европа Международен институт за женски човешки права. От 2005 г. насам в него успешно са обучени над 90 адвокати и правозащитници от над 20 страни от света. Тя е кандидат от България за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) за периода 2015-2018 г. Автор и съавтор е на повече от 30 публикации в областта на правата на човека и гражданското образование.

Номинирана от Елена Трифонова

Допълнителна информация:

Г-жа Геновева играе ключова роля в насърчаването на равенството между половете в България и прекратяването на насилието над жените в страната. Тази година за пети път фондацията провежда обучение за адвокати и юристи от Югоизточна Европа.

През юни 2015 г. БЦДИ подготви становище по предложения за разглеждане на проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Също така те са активни застъпници за ратифицирането от България на Истанбулската конвенция, която предоставя европейска рамка за защита на жените от насилие, както и участват в множество кампании на тема насилието над жените.

Тази година фондацията подкрепи и участва в изготвянето на предложения за промени в Наказателния кодекс, свързани основно с необходимостта от засилване на наказателната отговорност за случаи на домашно насилие, представляващи средна телесна повреда.

Genoveva-Tisheva

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувай за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva