Георги Богданов и Национална мрежа за децата

Home > Човек на годината 2019 > Георги Богданов и Национална мрежа за децата
През изминалата година, в контекста на безпрецедентните атаки срещу Стратегия за детето от крайно десни религиозни и ултра националистически движения и организации, екипът на Секретариата на Националната мрежа за децата, заедно с организациите по места, вложиха огромни усилия в разяснителна кампания в цялата страна, за да спрат спекулациите. Георги Богданов като изпълнителен директор беше на първа линия в дебати, обсъждания, протести и даде изключително много лична енергия, за да помогне за спиране на дезинформацията в обществото. Лично беше потърпевш на множество обиди и заплахи, клевети и злоупотреби с информация от страна на известни политически фигури, както и непознати лица. Въпреки това, той не се спря пред това и продължи да мобилизира гражданските организации в страната, работещи с деца. Създаде фейсбук група „За по-добра държава на децата ни“, която обедини за кратко време близо 6000 професионалисти и съмишленици. Чрез този инструмент се достига до големи групи от граждани в опитите да се предостави достоверна информация за системата за закрила на детето и предстоящите промени, като се спрат и изобличат лъжите и манипулациите на вредителите на Стратегията. (Материали в bTV, БНР и Сайта “Детство без насилие”

Георги Богданов е изпълнителен директор на Национална мрежа за децата от 2009 година и президент на регионалната коалиция за закрила на детето ChildPact от 2017. Доктор на науките към Историческия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Има магистърска степен по Европейска социална политика и социална работа от Нов български университет. Има опит в управлението на проекти и изследванията в социалната сфера. Освен това е работил по редица проекти, свързани с деинституционализацията, развитието на социални услуги и антидискриминационни политики за деца и уязвими групи. 

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна, създадено през 2003 г. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи на обединението. От 2007 г. организацията отговаря за реализирането в България на международната програма PROCOPIL за борба с малтретирането на деца, съ-финансирана от Министерството на външните работи на Франция. От лятото на 2009 г. Национална мрежа за децата работи и по проект „Имам право” за по-добра закрила на детските права в България, финансиран от фондация OAK и УНИЦЕФ.Номинирани от Диана Димова

Георги Богданов, НМД

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva