Градски номади

Home > Човек на годината 2015 > Градски номади

Мотиви

„Градски номади“ е сдружение в обществена полза и дългосрочен граждански проект, койтo цели да подобри условията на живот и работа на бездомните хора в България. Търси нестандартни решения за оказване на помощ на тези хора, като ги включва активно в процеса. Опитва да предложи алтернатива на приютите за бездомни и да осигури тяхната интеграция като активни и полезни участници в обществото. Проектът е изцяло граждански.

Причината да заслужава номинация за наградите „Човек на годината“ е, че връща достойнството на хора, които традиционно са пренебрегвани и от институциите, и от останалите граждани, дава им шанс да поемат съдбата си в свои ръце и им дава подкрепата, от която се нуждае всеки човек.

През юни 2015 г. стартираха първата къщa на колела и проведоха проучване сред бездомните хора. Предстои изграждане на мобилна „инфраструктура“ под формата на мобилни микро-къщи, изработени от отпадъчни материали, както и автобуси-бани и -перални. През септември представиха резултатите от пилотните изследвания на нуждите и нагласите на бездомните хора в София и на общественото мнение за тази група. Това са първите по рода си изследвания на бездомните хора у нас.

Както съобщават от сдружението: разбирането е първата стъпка към по-висок стандарт на живот за градските номади. Проучването е опит да се адресира липсата на данни за броя на бездомните хора у нас и липсата на разбиране от страна на обществото, а оттам и на държавата, като по този начин се насърчи създването на адекватни политики за бездомните.

Номинирани от Десислава Симеонова

gradski nomadi

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласуване за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva