ХОРА (ХОра срещу РАсизма)

Home > Човек на годината 2010 > ХОРА (ХОра срещу РАсизма)

Мотиви

ХОРА е единствената гражданска група-инициатива, основана на грас-руутс принципи и единствените хора, които направиха и правят нещо на улицата срещу расизма, неонацизма и ксенофобията. Докато знайни и незнайни НПО-та усвояват пари за подобни каузи и никой не чува за тях – ХОРА са единствените, които си слагат „главата в торбата“ и казват истината на улицата, отстоявайки каузата на равноправие, солидарност, анти-фашизъм и не им пука дали ще ги обяват за леви, комунисти и тн. „злини“ от разни „либерални“ сектанти-снобари.

Номинирани от Вера Фандъкова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva