Христина Чопарова

Home > Човек на годината 2019 > Христина Чопарова
Номинирам Христина заради категоричния, устойчив и вдъхновяващ принос в подкрепа на хората със слухова загуба в страната.

Вече 10 години Хриси, единственият познат ни дипломиран глух журналист в България, енергично поддържа и списва създадения от нея специализиран сайт „Ние ви чуваме“ – също открояващ се феномен на медийната сцена в страната. Доброволно, без средства. С много лични и професионални предизвикателства по пътя. За да е възможно хората със слухов дефицит, чиито нужди са широко пренебрегвани от масовите медии, да имат своя модерна информационна платформа с полезни статии в широк тематичен диапазон. 

Христина изгражда сайта като мост между чуващите и нечуващите. И не се страхува да търси и предлага решения за по-благоприятна среда за хората със специфични състояния. От това да не бъдат законово и масово заклеймявани като „увредени“ до подобряване на достъпа им до културни продукти.

През есента на 2019г специализираната платформа „Ние ви чуваме” организира в София първата Обща изложба на художници със слухови дефицити. 

Приносът на Хриси съвсем не може да бъде ограничен до работата й през изминалата година. Но усилията й, благодарение на които платформата-кауза „Ние ви чуваме“ отбелязва десетгодишен юбилей през 2019 г., заслужават признание и подкрепа. Допълнителна информация: БНР, Свободни.бг.

Номинация от Николета Даскалова

Vladislav-Zlatinov_200x200

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2019

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva