ИК „Подкрепи педиатрията“

Home > Човек на годината 2019 > ИК „Подкрепи педиатрията“
През 2019 г. младо поколение лекари се опълчиха на статуквото, застанаха срещу началниците си и нарушиха десетилетия на мълчание, за да повдигнат въпроси от особено значение за детското здравеопазване. Първия протест на екипа на педиатрията беше през април тази година, провокиран от липсата на животоспасяващи медикаменти, лимитите за прием, недофинансираните педиатрични клинични пътеки. 

И сега дори без много шум, продължават да се борят срещу машинациите, свързани с неосъществената национална педиатрична болница. Продължават да настояват за качествено медицинско образование. Крепейки, като ентусиасти работата в единствената детска болница в страната, отнасят негативите от действията си. Заедно с екипа на болницата правят всичко възможно за въвеждане на нови методи на диагностика и лечение. Благодарение на усилията им, бяха направени някои – макар и крайно недостатъчни – подобрения в организацията на педиатричната грижа, и по-важното – предотвратени злоупотреби с детското здраве, каквато щеше да бъде превръщането на УБ Лозенец в детска болница. Членовете на ИК „Подкрепи педиатрията“ са сред публичните говорители на опонентите на идеята за възраждане на строежа в двора на болница Александровска и дострояването му, вместо създаването на нова, модерна национална педиатрична болница. 

ИК Подкрепи педиатрията

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva