Инициатива за прозрачни съдебни назначения

Home > Човек на годината 2012 > Инициатива за прозрачни съдебни назначения

Мотиви

Проектът на Фондация „Български институт за правни инициативи“ Инициатива за прозрачни съдебни назначения цели да подпомогне утвърждаването на принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на ръководни длъжности в звената на съдебната система. Целите на проекта се осъществяват чрез иновативна методология за граждански мониторинг и събиране на данни за съдебните назначения. Проектът действаше при избора на нов ВСС, като подбуди обществения дебат и насърчи по-голяма прозрачност във връзка с кой и по какъв начин се избира.

Номинирани от Мария Радева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva