Институт по социални дейности и практики

Home > Човек на годината 2013 > Институт по социални дейности и практики

Мотиви

Номинирам Института за социални дейности и практики за важната им работа в областта на правата на детето. От години специалистите от Института провеждат кампании за информиране на обществото и превенция на домашното и сексуалното насилие над деца.

В момента тече кампанията „Лоши традиции” срещу малтретирането на деца, а от 2011 г. е в действие проектът „Право на децата жертви на психологическа помощ и щадящи правни процедури”, целящ информираност за сексуалното насилничество над деца чрез клипа „Престъпни ласки”. Проектът осигурява и гореща телефонна линия за деца, претърпели или застрашени от такова насилие, както и информационни материали за превенция и реакция при съмнение за извършено насилие и наръчници за специалисти, работещи с деца.

Важна е и работата на Института за изграждането на „сини стаи” в няколко града в страната. Това са специализирани пространства за щадящо изслушване и разпит на деца, свидетели или жертви на насилие. През 2013 г., отново с насоченост към системата за правосъдие, се изготвя интегрирана социална услуга в полза на правосъдието, чийто фокус са деца и семейства от гр. Видин, за които са установени случаи на насилие. По проекта се включват и сензитивиращи обучения за полицаи и представители на системата на правосъдието. Вярвам, че този проект е с голяма правозащитна стойност.

Страницата на Института за социални дейности и практики е: www.sapibg.org.Номиниран от Светла Баева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva