Иван Димитров

Home > Човек на годината 2010 > Иван Димитров

Мотиви

Защитава правата на пациентите. Всеки път, когато няма лекарства за трансплантираните или има проблем в диализите – той първи алармира.

Защитава интересите на пациентите с всички заболявания.

Номиниран от Ива Димова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva