Ивелин Кичуков

Home > Човек на годината 2010 > Ивелин Кичуков

Мотиви

Искам да номинирам господин Ивелин Кичуков основател на фондация „Ейнджълс”, заради неговата усилена работа за насърчаване на социалната отговорност сред българския бизнес, чрез разработването и прилагането на програми. Кампаниите помагат за решаването на конкретни проблеми. Като например – „Здраве”, „Храна за Здраве”, „Знание” и най-новата „Играчки”, всички кампании са описани в интернет страницата на фондация „Ейнджълс”.

Номиниран от Людмил Пешев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva