Иво Инджев

Мотиви

Защото медиите в България не играят ролята си на четвърта власт, хора като Иво Инджев, които не се боят да дават критично мнение и вършат работата си на журналист, както деонтологията го изисква, тези хора са рядкост в България и трябва да се подкрепят. Ако искаме българският народ да се развива, а да не стагнира и да робува на бремето на  собствената си историята, трябва да се подбуди критична мисъл. В противен случай, ние си оставаме роби на нашето съзнание и се подвеждаме от популисти и тем подобни. Новаторски идеи няма, защо такива подбудители на народа се броят на пръсти.Номиниран от Александра Кръстева
Заради дългогодишната му дейност като журналист.Номиниран и от Антоанета Богданова
Добър журналист и правдив коментатор!Номиниран и от Ренета Мирчева
Иво Инджев е смел, защото да пишеш за грозното в България днес се иска смелост.
Още по-голяма смелост се иска да стърчиш самотно, нищо, че наоколо само превити гръбнаци се виждат.
Но най-много ме впечатлява скромността, с която работи и уважението към истината, което почтен човек няма как да не усети.

Също както в анекдота за Алпиниста: попитали го, защо се катерите към Еверест, толкова е опасно!

„Ами защото той съществува!”, бил простият отговор.

Ето, затова мисля, че Иво Инджев е човек на годината – той всеки ден ме окуражава, че Еверест съществува и че горделиво трябва да се държа настрани от блатата и посредствеността.Номиниран и от Пенка Данчева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva