Калин Калпакчиев

Мотиви

Бих искала да номинирам съдия Калин Калпакчиев заради изключителния му морал и желание за промяна на статуквото и за това, че работи неуморно за една по-прозрачна съдебна система, която да има доверието както на тези, които са част от нея, така и на цялата общественост. Като член на Висшия съдебен съвет, и още от самото си избиране през октомври 2012 г., съдия Калпакчиев е може би единственият, който се опитва да повдига неудобни въпроси – такива, които са от изключителна важност за цялата държава.

На първо място, съдия Калпакчиев изразява остри позиции за лишената от обществено доверие кадрова политика на ВСС. Така например, по време на дебатите за избирането на нов председател на Районния съд в Пловдив, съдия Калпакчиев е единственият член на ВСС, който повдига структурни въпроси, свързани с липсата на доверие у органа, призван да защитава независимостта на съдебната власт. Преди това той се обявява и за цялостен анализ на проблемите около кандидатурата на Сотир Цацаров за главен прокурор, както и за подробно и всестранно разглеждане на всички други кандидатури.

През годината съдия Калпакчиев открито и с особена доблест коментира и работи и по други основополагащи за независимостта на съдебната система въпроси като цялостната й реформа, случайното разпределение на делата и други.

Съдия Калпакчиев заслужава и особени адмирации за това, че води собствен блог. По този начин той осигурява на цялото общество достъп до вътрешността на най-висшия орган на съдебната система и по този начин дава възможност на всички граждани да участват в дебатите, свързани с дейността на ВСС.

Личният блок на Калин Калпакчиев е: www.kalinkalpakchiev.wordpress.comНоминиран от Калоян Станев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva