Калина Павлова

Home > Човек на годината 2009 > Калина Павлова

Мотиви

Архитект Павлова е изразителка и лице на протеста на Варненската общественост срещу скандалната сделка за продажбата на част от Морската градина на фирма на групировката ТИМ, в която участвуват по скандален начин и държавни институции (вж. предаването на RE:TV „Булевард България“ от 28.09.2009 г.; предаването „Денят започва“ на БНТ). Личности като Иво Инджев, Иван Бедров са известни с гражданските си позиции и могат да бъдат номинирани всяка година, но считам, че арх. Павлова (непопулярна личност, без политическа позиция), със смелостта си, доминира в малкото доблестни прояви на гражданска съвест през тази година.Номинирана от Тодор Влаев
Арх. Калина Павлова (вж. интервю с нея пред Vlastta.com) е млада варненка с достатъчна професионална експертиза и не на последно място с кураж, които да я изведат на предните редици за защита на гражданските права за информация, особено в областта на градската архитектура и правилата за нейното провеждане. Тя спечели и годишната награда на „Прозрачност без граници“ в неуморните си усилия да направи варненци и варненки по-независими и по-информирани по отношение на настоящата им и бъдеща среда на живот!Номинирана и от Мариана Стоянова
Арх. Калина Павлова е непримирима и смела в борбата на гражданското общество за истина, прозрачност и демокрация, въпреки натиска, на който е подложена. Каузите й и начинът, по който ги защитава, са в полза на цялото общество. Тя е лъч надежда и светъл пример, че, за да имаме бъдеще, трябва да сме активни и непримирими. Арх. Павлова има принос с огромно обществено значение за достъпа до информация – това, че осъди Община Варна да предостави разработките на общ устройствен план на града, които обслужват интересите на групировка ТИМ.Номинирана и от Мария Христова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva