Кампании и активизъм за животните в индустрията – КАЖИ

Home > Човек на годината 2017 > Кампании и активизъм за животните в индустрията – КАЖИ

Мотиви на журито

„Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) е неправителствена организация, чиято дейност е посветена на постигането на етично отношение към животните. През 2017 г. фокусът на работата на организацията бяха новооткритите в България ферми за норки, съществуващи в нарушение на националното и европейското законодателство. Неправителствената организация изключително активно лобираше срещу готвените промени в законодателството, които да позволят безпроблемното развитие на бизнеса с ценни кожи. За да покажат проблемите в този вид индустрия, активистите заснеха и разпространиха видео от фермите за норки, в което се видяха нарушенията при отглеждането на животните. Те изразиха и своите притеснения от екологичните и здравословни рискове, които този бизнес води със себе си.

Номинирани от Радостина Георгиева

kazhi_200x200

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2017

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva