Керанка Байчева

Home > Човек на годината 2015 > Керанка Байчева

Мотиви

Керанка Байчева е сред онези деятели за социална промяна, които често остават извън светлините на прожекторите, но пък за сметка на това оставят трайна следа в обновените съдби на много хора. Психолог по професия, Керанка приключва кариерата си като училищен психолог, за да се отдаде на едно по-голямо предизвикателство – през 1999-а година основава сдружение „Равновесие“ – Бургас и до днес е негов неуморен двигател.

С работата си в сдружението Керанка дава глас на тези, които рядко могат да бъдат чути – деца с увреждания, овластява тези, които са клеймосани като жертви (жени, преживели трафик и насилие), дава възможност за активна гражданска позиция на хора, които биват изключени от обществото (маргинализирани етнически групи). Тя е опора за десетки и стотици хора от целия Бургаски регион, които разпознават в нея човека, който от години последователно работи за защита на техните права и интереси.

През 2014/ 2015 г. дейностите й бяха фокусирани върху работа с общности, застрашени от попадане в трафик на хора, и работа с доброволци по превенция на деструктивното поведение в младежка възраст сред уязвими общности.

През 2015 г. 24 души, предимно представители на ромската общност, се запознаха със своите права и възможностите за превенция на трафик на хора и получиха възможност за професионална реализация чрез специализирани курсове. С получените знания те се превърнаха от потенциални жертви в активни актьори за промяна на средата, в която живеят. Днес те са ключови личности и опора за своята общност, действайщи като неформални ментори на своите съграждани, изложени на риск от попадане в трафик поради крайна бедност.

Номинирана от Десислава Стоянова

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Как да подкрепите номинираната?

Помогнете ни да ремонтираме жилище за настаняване на жертви на трафик

От 2011 година сдружение „Равновесие” управлява приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, финансиран от Националната комисия за борба с трафика на хора. Неотдавна Община Бургас предостави още един апартамент, в който да бъдат настанявани жените след изтичането на престоя им в приюта с цел да бъде подкрепен процесът на тяхната реинтеграция. Жилището е в лошо състояние. За да стартира работата му, трябва да се направи ремонт и да се обзаведе, за което няма предвидени средства. Тъй като адресът на приюта се пази в тайна, за да се гарантира безопасността на настанените жертви, а и сдружението не разполага с финасови средства за транспорт, вариантът с дарения на мебели и обзавеждане не е подходящ. Желаещите да помогнат могат да го направят чрез парично дарение като общата сума, която трябва да се събере, е около 5000 лв. Те са нужни за мебели от първа необходимост – легла, матраци, гардероби, столове, маси, печка, хладилник, пералня, шкафчета. Дарителите ще получат свидетелство за дарение.

Банковата сметка на сдружение „Равновесие” е:

IBAN BG06 UNCR 7330 1063 9146 59

BIG  UNCR BGSF

Уникредит Булбанк АД; клон Бургас

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva