Колектив „Кино Космос“

Home > Човек на годината 2015 > Колектив „Кино Космос“

Мотиви

Колектив „Кино Космос“ е ядрото, което обединиява будни граждани в Пловдив около различни каузи, свързани с опазването на културното и архитектурното наследство на града. Активната дейност на колектива беше един от мощните катализатори за обединението на гражданското общество за спасяването на Небет тепе тази година – прецедент в опазването на културно-истрическото наследство в България.

Допълнителна информация:

От 2012 г. дейността на колектива е посветена на запазването от унищожаване на емблематичната сграда на кино „Космос“. Доброволческата дейност на колектива се стреми не само да върне на гражданите любимата им сграда, но и да възроди нейната функция на културен и образователен център.

През 2015 година колективът е пример и вдъхновение за активна гражданска позиция, убедително защитавайки правото на гражданите да бъдат осъзнати участници в промяната на своя град чрез следните дейности:

– Формиране на критична маса от граждани, активно участващи в процесите на градско управление, посредством публични обсъждания и иницииране на артистични акции в градското пространство.

– Предоставяне на платформа за изява на млади и утвърдени артисти, иновативни артистични формати, работилници; провеждане на архитектурен пленер, пресечна точка на различни поколения архитекти и студенти.

С дейността и позициите си групата спомага за дебата в обществото, развитието на демократичния процес в града и участието на гражданите в управлението.

Номинирани от Геника Байчева

kolektiv kosmos

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva