Кольо Тодоров (посмъртно)

Home > Човек на годината 2011 > Кольо Тодоров (посмъртно)

Мотиви

Кольо беше един от най-отдадените, решителни и безкомпромисни застъпници за независим живот в България. Отиде си само преди два дена. Не доживя да види плодовете от своята работа по бъдещ закон за личната помощ, не доживя да се радва на достъпна България, но направи много, страшно много, за да бъде днес Бургас един от най-достъпните градове в страната, град с постоянна грижа и реални мерки за адаптиране на средата, с достъпен транспорт и все повече добре направени достъпни училища. С яркото си присъствие на „;затворникът в инвалидна количка” – (така се показа в подножието на импозантната сграда, обитавана от Агенцията за социално подпомагане в София с десетки стъпала, водещи към входа й), на застъпник за правата на хората с увреждания, Кольо запалваше млади и стари по идеята, че от нас зависи дали ще разрушим статуквото на „диагнозите” и паралелните светове, за да заживеем пълноценно и сами да решаваме съдбата си. Така, както правеше той до последния си дъх, когато телесно изнемощял помагаше да се организират обучения, срещи, и кампания за лична помощ в Бургас. Основите, положени от Кольо, направеното от него остави трайна следа в движението за независим живот в България. Светла му памет!

Допълнителна информация:
Със съдействието на Кольо Тодоров през 2011 г. община Бургас изпълни проекти за подобряване на достъпността в сградите на Английската и Немската гимназия и ОУ „Любен Каравелов“.

До смъртта си е председател на сдружение „Достоен живот за хора с увреждания”. Целта на сдружението е създаване на условия за постоянно сътрудничество и координация в дейността на компетентните държавни органи, стопанските и нестопански организации, местното самоуправление, заинтересованите лица и цялата общественост при разрешаването на проблемите, отнасящи се до хората с увреждания и защита на законните права и интереси на хората с увреждания и гарантиране на правото им за равно участие в обществения живот.

Номиниран посмъртно от Капка Панайотова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva