Красимира Обретенова

Home > Човек на годината 2014 > Красимира Обретенова

Мотиви

Красимира Обретенова е председател на сдружението на родители с деца с увреждания „Св. Мина” в Добрич. През март 2014 г. осъди държавата в лицето на министерство за труда и социалната политика (МТСП) за дискриминация при предоставяне на помощни средства за децата с увреждания. Оказва се, че в т. нар. от родителите „позитивен списък“ за помощни средства не фигурират детски помощни средства.

Административният съд реши, че това е неправомерно и препоръча списъкът да бъде актуализиран с детски помощни средства, особено такива за деца с церебрална парализа. С решението си съдът задължава министерството в рамките на шест месеца да реформира социалната си система.

Номинирана от Женя Иванова

krasimira-obretenova-400x400

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva