Кристиан Таков

Home > Човек на годината 2013 > Кристиан Таков

Мотиви

Заради достойната и интелектуална позиция, която зае по въпросите със скорошното решение на КС и студентската окупация на СУ. Заради смелостта да изрече това, което друг не се осмели и заради мъдростта да насочи общественото внимание към онова, което ни убягна.

Личният сайт на Кристиан Таков е: www.christiantakoff.comНоминиран от Камелия Христова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva