Лечение без граници

Home > Човек на годината 2015 > Лечение без граници

Мотиви

Лечение без граници е един от ненатрапчивите примери за това как младите хора в България могат да бъдат социално ангажирани, загрижени и активни, дори когато не се намират физически в страната, ами са разпръснати из Европа, където учат и работят. С повече от 130 доброволци в 9 европейски държави „Лечение без граници“ събира на едно място хора с всякакво образование и професионални интереси, обединени от желанието да бъдат полезни, било и с нещо простичко като съвет или превод на българи, нуждаещи се от лечение в чужбина.

Зад тази наглед простичка мисия се крият немалко отговорности и главоболия, породени както от мудността на българската администрация и неясните и крайно бюрократични правила за отпускане на финансиране за лечение в чужбина, така и от личната ангажираност на доброволците, които паралелно са и студенти в сесия, родители на малки деца и работещи хора, гонещи крайни срокове. Въпреки трудностите от създаването си през 2014 г. досега, „Лечение без граници“ е успяла да предостави превод на място на над 20 българи, лекуващи се в чужбина, като броят на хората, потърсили и получили съвет за предстоящо лечение извън България, е с пъти по-голям.

Номинирани от Вяра Савова

Допълнителна информация:

Доброволците на „Лечение без граници“ предлагат безплатна помощ с превод и придружаване в медицинско заведение на българи, нуждаещи се от лечение в чужбина. Те указват помощ на пациентите на място, като съдействат при организацията на пътуването, настаняването, регистрацията в болницата, както и при комуникация с персонала.

С дейността си помагат на хората, които имат нужда от лечение, да комуникират успешно с медицинския персонал, да знаят правата си и да се възползват напълно от тях.

Интервю с представители на организацията.

лечение без граници

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva