Лидия Стайкова

Home > Човек на годината 2014 > Лидия Стайкова

Мотиви

С многократното увеличаване броя на бежанците в България през изминалата година Лидия Стайкова превърна активната си гражданска позиция, изразявала от години в блога си, в действие. Лидия стана един от най-всеотдайните доброволци, помагащи на бежанците в България.

С времето нейният ентусиазъм да отстоява правата на бежанци у нас не стихна. Тя съдейства за организирането на доброволческа група бежанци в лагера в Харманли, които подпомагат дейността на Държавната агенция за бежанците и инициира собствени дейности като училището за деца и възрастни. Лидия организира арт занималня за децата в приемателния център за бежанци в Харманли и курс по английски език за напреднали. Тя ежедневно помага по случаите на различни бежанци – социална медиация с институции, юридическо съдействие, преводи, разрешаване на конфликти, доставяне на дарения и помощ от други доброволци. Тя споделя наученото и добрите практики в своя блог, който е уникален източник за информация относно бежанците в България.

Лидия е изключително мъдър и опитен човек и се старае да гради мостове и да запазва добър тон с институциите, като същевременно безкомпромисно защитава правата на бежанците. Превърнала се е в истинска енциклопедия със знание за това какво и как трябва да се прави, за да се помогне, но не престава да пита и да продължава да се информира. Свидетел съм, че Лидия върши работата на поне няколко социални работника, адвокати, психолози и преводачи, взети заедно, с разликата, че Лидия Стайкова върши всичко това на абсолютно доброволни начала. Нейната награда засега са доверието и уважението от бежанците в България.

Номинирана от Валерия Иларева

НОВО: 

На 23 ноември Лидия Стайкова обяви решението си да оттегли номинацията си за „Човек на годината“. Мотивите й са публикувани тук: http://nblo.gs/11ymW9.
Българският хелзинкски комитет изразява съжаление за решението на Лидия Стайкова, чиято дейност дълбоко уважава. Във връзка с него ръководството на БХК заявява, че разглежда сериозно и подробно всеки един подобен сигнал; както и че опазването на правата на хората, и конкретно на бежанците и мигрантите, е висша ценност, мисия и основна цел на организацията от създаването й през 1992 г. до днес. Повече конкретна информация за дейността на БХК може да бъде намерена в годишните отчети на организацията: http://issuu.com/bghelsinki/docs/bhc-annual-activity-report-2013_bg
lidiya-stajkova-400x400

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Как да подпомогнете дейността на номинирания?

Бежанците са уязвими хора в трудна ситуация. Нашата държава все още се учи как да им помага по най-добрия начин. Обществото ни все още се учи на милосърдие към тях. Ние доброволците всеки ден откриваме нови нужди и проблеми и нямаме готови решения.
Ако искате да помагате на бежанците и на хората, които им помагат (и доброволци, и институции):
Всеки може да бъде полезен – дори и ако няма възможност да дарява или да доброволства – достатъчно е да споделя с колкото се може повече хора информация за нашата кауза. Благодаря!
Лидия Стайкова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva