Лилия Макавеева

Home > Човек на годината 2016 > Лилия Макавеева

Мотиви на журито

Лилия Макавеева от години защитава правата на ромската общност и отправя критики към абдикиралите от проблема институции. Като изпълнителен директор на асоциация „Интегро“ тя е един от най-дейните активисти, подпомагащи интеграцията на тази изключително маргинализирана общност.

 

През 2016 г. координираната от Макавеева програма РОМАКТ (съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия), подпомагаща местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на ромската общност, включи 12 нови общини в програмата за подпомагане на ромското включване в трудовия пазар и достъпа до здравеопазване, както и подобряване на инфраструктурата и установяване на трайни взаимоотношения между местните власти и общности. Целта на програмата е изграждане на капацитета на местните и регионални власти за развиване и изпълнение на политики за ромско включване, предоставяйки им работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани.

Освен с дейността си, подпомагаща участието на ромската общност в обществения живот, през 2016 г., Лилия организира и доброволци, които направиха медиен мониторинг на българските медии. В резултат от усилията им тя подготви и изпрати редица сигнали до Комисията за журналистическата етика и Комисията за защита от дискриминация, изправяйки се срещу все по-разпространената реч на омразата в България.Номинирана от Милен Миланов

lilia-makaveeva

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva